Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Schooltijden

Dit schooljaar zijn de schooltijden dagelijks van 8.30 tot 14.15

De kinderen blijven over in de eigen groep, onder toezicht van de eigen leerkracht.